Obchodné miesto - kancelária:
Ing. Anna Pfeifferová
Dr. Clementisa 5
977 01
Brezno
Slovensko

Sídlo firmy:
Ing. Anna Pfeifferová
Dr. Clementisa 5
977 01
Brezno
Slovensko

+421 903 134 425
+421 48 611 54 99
 

http://www.addinol-hep.sk

hep@t-zones.sk


Bankové spojenie:
VUB pob. Brezno č.účtu 1388630053/0200
IČO:36041793
IC DPH SK2020084495
DRČ: 2020084495
Spoločnosť je zapísaná v obch.reg. OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, Vložka 6462/S

Powered by Phoca Maps